Blog

Snídaně s Míšou Riedlovou na téma zakládáme advokátní kancelář

Rádi jsme přijali nabídku kolegů ze SingleCase, že se naše partnerka Michaela Riedlová v rámci neformální snídaně podělí o zkušenosti ze zakládání vlastní advokátní kanceláře. Ani nechceme věřit, že už jsou to skoro 2 roky, kdy jsme se touto odvážnou, ale skvělou cestou vydali!

Bližší informace o akci najdete zde: 

https://www.facebook.com/events/328694977866702/permalink/331558144247052/

Tým AD LEGES

 

Povinná evidence svěřenských fondů

Právní úprava svěřenských fondů byla v novodobé historii České republiky zakotvena novým občanským zákoníkem, který vstoupil v účinnost na počátku roku 2014. O čtyři roky později přijatá novela občanského zákoníku zavádí povinnou evidenci svěřenských fondů v rejstříku svěřenských fondů. Důvodem pro přijetí nové úpravy byla dle důvodové zprávy nemožnost orgánů veřejné správy vykonávat nad svěřenskými fondy dostatečný dohled.

Pokud se týká povinnosti zápisu do evidence svěřenských fondů, je namístě zdůraznit, že povinnost zápisu se týká i svěřenských fondů zřízených před účinností novely. Nejpozději do šesti měsíců od účinnosti právní úpravy, tj. do 1.7.2018 musí dojít k povinné evidenci stávajících svěřenských fondů. Sankcí za neuposlechnutí tohoto pravidla je pak zánik správy svěřenského fondu.  Neméně důležitá je v tomto směru i evidence beneficientů, tedy osob obmyšlených, jimž má být plněno z příslušného svěřenského fondu. Nebude-li obmyšlený svěřenského fondu vzniklého před účinností novelizace uveden v evidenci, hrozí mu odmítnutí plnění ze strany správce fondu.

Zájem na transparentnosti evidence svěřenských fondů by však měl být vyvážen požadavkem na určitou míru soukromí osob, které se na svěřenském fondu účastní. Identifikace zakladatele, obmyšleného a osob vykonávajících nad svěřenským fondem dohled se proto neuvádějí v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují, ledaže by uvedené osoby daly se zveřejněním souhlas, přičemž tento souhlas musí být udělen s úředně ověřeným podpisem příslušné osoby.

Více se dočtete v našem článku v časopisu Statutární zástupce, jehož celé znění najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/adleges/

Publikace na téma GDPR

Naše kancelář se autorsky spolupodílela na praktické publikaci vydané nakladatelstvím FORUM Media, zaměřené na velice aktuální téma GDPR. Obsahuje nejen teorii, ale i řadu praktických vzorových dokumentů.

Více informací najdete v linku

https://www.forum-media.cz/produkty/gdpr-2018-zmeny-v-ochrane-osobnich-udaju-v-navodech-a-vzorech

Právní poradenství při prodeji energetické společnosti

V pátek 1.12.2017 byla úspěšně uzavřena transakce, v rámci níž jsme poskytli právní poradenství při prodeji 100% podílu ve společnosti Easy Power, provozovatele lokálních distribučních soustav. Kupujícím byla skupina ČEZ, a o transakci jste si mohli přečíst například zde:

https://byznys.ihned.cz/c1-65975730-cez-investuje-do-komplexnich-energetickych-sluzeb-ziska-vetsinove-ci-stoprocentni-podily-ve-ctyrech-firmach

Daňový balíček 2017

O změnách, které přinese rozsáhlá novela daňových předpisů, a zejména o jejich dopadech na korporátní transakce, se můžete dočíst v Honzově článku ve Statutárním zástupci 6/2017.

Celý text článku najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/adleges/ 

Hledáme posily do Brna

Do našeho brněnského týmu hledáme koncipienta nebo advokáta, ideálně s praxí v korporátním právu a velkým zájem o tento obor. Jsme úzce specializovaná kancelář se zaměřením na právo obchodních společností, akvizice, přeměny a daňové právo. I juniorní kolegové se u nás dostanou k zajímavým transakcím a naučí se, jak se strukturují složitější korporátní transakce (z právního i daňového pohledu). V případě zájmu nás můžete kontaktovat na info@adleges.cz. Rádi se s Vámi v Brně potkáme.

Daňová kontrola

S ohledem na praktické zkušenosti našich klientů je daňová kontrola tématem velice aktuálním. Kromě samotné kontroly však daňový řád zná další způsoby, jak může správce daně vůči poplatníkovi postupovat. Patří mezi ně vyhledávací činnost, kterou může správce daně vykonávat i bez vědomí daňového subjektu, vysvětlení, nebo třeba místní šetření, v rámci něhož má správce daně široká oprávnění vstoupit do prostor daňového subjektu či zajistit věci, které mohou sloužit jako důkazní prostředek. V případě konkrétních pochybností pak může zahájit postup k jejich odstranění, který může vyústit až v zahájení daňové kontroly. 

O průběhu daňové kontroly, právech správce daně i daňového subjektu, ale také třeba o možnosti podat stížnost, se můžete dočíst v Honzově článku v časopise Statutární zástupce firmy. 

Celý text článku najdete na našem facebooku http://www.facebook.com/adleges

S ohledem na narůstající rizika, která zatěžují provozní společnosti nejen v daňové oblasti, je nejvhodnějším řešením oddělení rizik do jednotlivých entit, které je zpravidla doprovázeno vytvořením holdingové struktury. Pokud Vás toto téma zajímá, podívejte se na naši případovou studii Stavíme holding.

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář, sídlo na adrese Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, IČO: 05353157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 261954, DIČ: CZ05353157.

Bližší informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a s dalšími souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů naleznete zde.

Informace a veškeré dokumenty dostupné z těchto webových stránek jsou předmětem autorských práv, která jsou vykonávána a v plném rozsahu vyhrazena společností AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář. Jakékoliv nepovolenné užití těchto informací a dokumentů představuje porušení autorských práv.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.cak.cz.

Top